Παράταση Προθεσμίας Υλοποίησης

Μετά από αίτημα της σύμπραξης, η διαχειριστική αρχή ενέκρινε την παράταση υλοποίησης του έργου μέχρι την 3η Αυγούστου 2021.

Skip to content