Συνάντηση εργασίας

Photo from 2nd Meeting
Φωτογραφία από τη συνάντηση εργασίας του έργου 2018

Την 27η Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των εταίρων της σύμπραξης στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά Κρήτης. Αντικείμενο ήταν η ανταλλαγή απόψεων για την τεχνική προσέγγισης του προβλήματος που πραγματεύεται το έργο και ο καθορισμός των πρώτων σταδίων υλοποίησής του.

Skip to content