Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου

Photo from Kickoff Meeting
Φωτογραφία από την εναρκτήρια συνάντηση του έργου

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Drones2GNSS – Μετρήσεις προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας σε αστικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης ειδικών αλγορίθμων και μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone)” (Τ1ΕΔΚ-03209) πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2018 στην έδρα της εταιρείας METΡΙΚΑ Α.Ε., Αθήνα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η γνωριμία των κύριων μελών της ομάδας έργου και από τους τρεις φορείς υλοποίησης αυτού καθώς και μία πρώτη συζήτηση για διοικητικά και τεχνικά θέματα που άπτονται της εύρυθμης διαχείρισης του