Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου

Photo from Kickoff Meeting
Φωτογραφία από την εναρκτήρια συνάντηση του έργου

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Drones2GNSS – Μετρήσεις προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας σε αστικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης ειδικών αλγορίθμων και μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone)” (Τ1ΕΔΚ-03209) πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2018 στην έδρα της εταιρείας METΡΙΚΑ Α.Ε., Αθήνα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η γνωριμία των κύριων μελών της ομάδας έργου και από τους τρεις φορείς υλοποίησης αυτού καθώς και μία πρώτη συζήτηση για διοικητικά και τεχνικά θέματα που άπτονται της εύρυθμης διαχείρισης του

Skip to content